Odborno - metodický časopis
Predškolská výchova
Vás víta na svojej stránke

Pozrieť všetky ročníky

vychádza s finančným príspevkom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

    Časopis vychádza s dvojmesačnou periodicitou
    a uverejňuje recenzované príspevky z oblasti
    predprimárneho vzdelávania z pohľadu pedagógov
    a ich tímových spolupracovníkov.
    Časopis Predškolská výchova vychádza s finančným
    príspevkom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
    športu Slovenskej republiky.

    Kontaktujte nás

    Školská 428,
    966 01 Hliník nad Hronom

    redakciapv@gmail.com

    0905 825 764