Odborno - metodický časopis
Predškolská výchova
Vás víta na svojej stránke

Pozrieť všetky ročníky

vychádza s finančným príspevkom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

  Časopis vychádza s dvojmesačnou periodicitou
  a uverejňuje recenzované príspevky z oblasti
  predprimárneho vzdelávania z pohľadu pedagógov
  a ich tímových spolupracovníkov.
  Časopis Predškolská výchova vychádza s finančným
  príspevkom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
  športu Slovenskej republiky.

  Kontaktujte nás

  Školská 428,
  966 01 Hliník nad Hronom

  redakciapv@gmail.com

  0905 825 764